Vinh danh em Nguyễn Diệu Linh – Liên đội trưởng Liên đội THCS Nguyễn Tất Thành là “Dũng sĩ nghìn việc tốt”

Lượt xem:


Em Nguyễn Diệu Linh, hiện là Liên đội trưởng Liên đội THCS Nguyễn Tất Thành, được vinh dự là 1 trong 16 em HS trong toàn tỉnh đạt danh hiệu “Dũng sĩ nghìn việc tốt” tỉnh Đăk Nông năm học 2022-2023!
Xin chúc mừng em và hi vọng em sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy những điểm tốt, mặt mạnh của mình để trong tương lai, em sẽ đạt được ước mơ của mình!