• Cấn Thị Thành
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu phó
 • 0916509029
 • canthanh1ds@gmail.com
 • Cấn Thị Thành Năm sinh: 1978 Trình độ: Đại học Chuyên môn: Sinh - TD
 • Nguyễn Thị Thanh
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • Lê Văn Diện
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng