ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH

Lượt xem:


Vào chiều ngày 10/04/2023, Công đoàn trường THCS Nguyễn Tất Thành tổ chức đại hội công đoàn trường nhiệm kì 2023-2028.

Đại hội có sự tham gia của đại diện chi bộ, các tổ chức đoàn thể tại nhà trường và 45 công đoàn viên. Tại đại hội, BCH công đoàn đã thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhiệm kì 2018-2023, dự thảo phương hướng nhiệm vụ công đoàn nhiệm kì 2023-2028, đồng thời CĐV tham gia góp ý vào báo cáo tổng kết và dự thảo phương hướng nhiệm vụ công đoan nhiệm kì 2023-2028.

Cũng tại đại hội, có 2 báo cáo tham luận về công tác công đoàn do đồng chí Phạm Thị Thắm và đồng chí Cù Thị Thanh Bình trình bày. Đại hội cũng bầu ra BCH công đoàn nhiệm kì 2023-2028, gồm 02 đồng chí và đồng chí Lê Văn Diện được bầu vào chức chủ tịch công đoàn nhiệm kì 2023-2028.